Reklama a spolupráce

Jelikož chceme zůstat i nadále nezávislým projektem, nepublikujeme z těchto důvodů na tomto portálu žádné tiskové zprávy, PR články a další propagační prvky jak výrobců modelů, tak ani jejich prodejců.

Nepřijímáme žádné věcné či finanční dary, které by nás mohly jakýmkoli způsobem zavazovat k jakékoli formě partnerství.

V případě zájmu o spolupráci, která by mohla být zajímavá pro obě zúčastněné strany,  se nás nebojte kontaktovat.